Giovanni Maciocia Blog
Online vzdělávací kurzy
 
 
 
Su Wen Herbs, poskytovatel licence k přípravkům Tří pokladů, je hrdým sponzorem programu EHPA (European Herbal Practitioners Alliance) k validaci tradičních přípravků.

ANH Associate Member Innovators Club

Přirozené zdraví je o zdravotní péči, která respektuje dědictví naší evoluce. Spočívá v přístupu, který je v souladu s přírodou, nikoliv proti ní. ANH podporuje a ochraňuje přirozené zdraví, povzbuzuje k osobní zodpovědnosti a svobodné volbě v oblasti zdravotní péče. S hodnotami ANH se PRAGON aktivně ztotožňuje, čímž se zapojuje do mezinárodní kampaně o zachování individuálního práva na zajišťování zdraví přirozenými přírodními metodami.